1st place Olga Yudina
Olga Yudina
2nd place Ksenia Golowina
Ksenia Golowina
3rd place Miriam Merson
Miriam Merson
1st place Tatyana Gordiyenko
Tatyana Gordiyenko
2nd place Elena Koroteeva
Elena Koroteeva
3rd place Vaness Bv
Vaness Bv
1st place Stepan Bucikin
Stepan Bucikin
2nd place Egor Churakov
Egor Churakov
3rd place Mark Buhancov
Mark Buhancov